Σελίδες

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2009

Της Εύας

Ό,τι αποστασιοποιείται
από την πραγματικότητα
εκπίπτει στην αποδοχή
του μοιραίου.