Σελίδες

Κυριακή 24 Αυγούστου 2014

Άμπωτη

Οι διαδοχικές αναθεωρήσεις
Της θέσεως του στίγματος
Που εξέπεμπε η διάνοια
Στους δορυφόρους του μηδενός
Ύστερα από τις χθεσινές επιθέσεις
Των άγριων κυμάτων
Άφησαν εκτεθειμένα
Στις διαθέσεις της σελήνης,
Που ελλοχεύει κινδύνους
Για τις ασθένειες των ηρώων
Και τις ντροπές των ποιητών,
Τα σώματα που συγκάλυπτε
Η αδίστακτη άμμος
Και το φώς της προηγούμενης μέρας
Δεν καταδέχτηκε να επισκεφθεί.
Μα οι μετεωρολόγοι
Που εμπιστεύτηκαν τα συμβόλαιά τους
Ανυπομονούν για το μισθό
Καθώς συντάσσουν τις σιωπές τους
Στα άγονα ακρωτήρια
Καλώντας τους τολμηρούς ανέμους.