Σελίδες

Σάββατο 16 Αυγούστου 2014

Ελεύθερες Ώρες

Οι ελεύθερες ώρες
Ποτίζουν τους ανθόκηπους
Στα αγροκτήματα των υπάρξεων
Στα αρχαία χωριά  
Της πρώιμης ελπίδας.
Καυτή γη
Ορίζουν τα καλοκαιρινά πρωτοβρόχια
Και μοιράζονται οι γειτόνοι
Που λογομαχώντας
Επιδεικνύουν τα σύνορα
Των σημερινών αναζητήσεων
Κατασκηνώνοντας στην επιθυμία
Του σημαδεμένου χάρτη
Που με ευλάβεια συμβουλεύτηκαν
Της υγρές νύχτες
Του χειμώνα που περνούσε.