Σελίδες

Σάββατο 24 Αυγούστου 2013

Παρανομία

Παραμιλώντας
Λέγοντας αλήθειες,
Υπεξαίρεσα
Απ’ το ταμείο της σιωπής
Τον παρά του ονείρου.