Σελίδες

Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019

Μεγάλη Ανάγκη

Τόσο η ανάγκη
Μεγάλη είναι
Που κι αυτοί
Γράφουνε οι ποιητές 
Για να αγαπηθούνε.