Σελίδες

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009

Εποχές

Την άνοιξη ακύρωσες
Για να βρεις καλοκαίρι
Όντας πια φθινόπωρο
Χειμώνα καλοπιάνεις